«

»

kwi 08 2014

Wycieczka do Chełmna – „Miasta zakochanych”, „Miasta Miłości”

Dnia 27 marca 2014r. Kujawsko-Pomorski ZW zorganizował wycieczkę dla członków Zarządu Wojewódzkiego i Prezesów Kół do Chełmna bogatego w historię i zabytki. Dawniej miasto hanzeatyckie, położone malowniczo na 9 wzgórzach Wysoczyzny Chełmińskiej, było niegdyś stolicą historycznej ziemi chełmińskiej. Wzmiankowane w dokumentach już w 1065 r. Miasto z 6 kościołami gotyckimi z XIII i XIV w -mały Kraków na pomorskiej ziemi. Prawo lokacyjne tzw. „Przywilej Chełmiński” nadane Chełmnu przez Zakon Krzyżacki 28 grudnia 1233 r stało się wzorcem do lokowania ponad 200 polskich miast.
W wycieczce uczestniczyło ok. 60 członków naszego Związku, a miłą i profesjonalną obsługę zapewnił Przewodnik PTTK po Chełmnie, członek ZW PTTK, Instruktor Przewodnictwa – Władysław Flieger.
Uczestnicy składają serdeczne podziękowania Komendantowi Powiatowemu bryg. Karolowi Utracie oraz Prezesowi Koła przy KP PSP w Chełmnie Sławomirowi Stefańskiemu za wspaniale przygotowaną wycieczkę.

 

Zdjęcia: T. Banach
Opracował: WA Marasz