O Nas

banerzwzeieprp

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Przyjaciele

   Coraz dłuższy dzień informuje nas, że oto powoli nadchodzi oczekiwana przez nas wszystkich wiosna, nie ważne, która w naszym życiu, ale nadchodzi. Wiosna, która przynosi nie tylko więcej słońca i cieplejszych dni, ale i nadzieję, że najgorsze za nami, że rodząca się przyroda będzie dodawała nam energii w przezwyciężaniu codziennych trudności naszego emeryckiego życia.

   Kariera zawodowa za nami. Wspominamy jednak te dni i godziny naszej służby, które pozwalają nam odczuwać dumę i satysfakcję, że byliśmy potrzebni dla środowiska w którym żyliśmy, dla którego służyliśmy. Wspominamy dzisiaj również te chwile, gdy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia zawsze mogliśmy na siebie liczyć i nie uważaliśmy tego za bohaterstwo, lecz za normalny odruch człowieczeństwa. Tak wyglądała prawdziwa solidarność zawodowa.

   Dzisiaj jest różnie; służba w warunkach ekstremalnych znacząco nadszarpnęła nasze zdrowie, „zasłużone emerytury i renty” za ratowanie życia i mienia nie pozwalają cieszyć się z zasłużonego odpoczynku. Można to zrozumieć, nasze państwo jest biedne, gdyż jest poddawane eksperymentom różnych ekip i różnokolorowych partyjek. Nie można jednak zrozumieć niektórych naszych strażackich decydentów, na różnych szczeblach władzy, którzy rozkładają ręce i mówią, że przepisy nie pozwalają im udzielić pomocy dla tych, którzy ze służby już odeszli. Ale oni nic nie robią, żeby chociaż postarać się o ich zmianę.

   W województwie kujawsko-pomorskim „wegetuje” ponad 2000 strażackich emerytów i rencistów. Zarząd Wojewódzki Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP kontynuować będzie działania integracyjne wszystkich emerytów, jak również podejmować „walkę” o poprawę ich sytuacji materialnej.

   Tym celom służyć będzie strona internetowa Zarządu Wojewódzkiego, którą mamy przyjemność jako autorzy koleżeństwu zademonstrować. Serdecznie prosimy o uwagi i propozycje, które w miarę naszych możliwości postaramy się realizować. Prosimy je przesyłać na adres poczty elektronicznej (zwkpeirp@interia.pl) lub na adres Zarządu Wojewódzkiego.

Życzymy owocnej współpracy
Andrzej Zmitrowicz

Bydgoszcz w marcu 2008r.

Kartka z Kroniki XX-lecia Związku (skrót artykułu Mieczysława Cenina)

„NOWA SŁUŻBA – EMERYCI” W obiegowej, ale nie przypadkowej, powszechnej opinii emeryci w obecnym stanie neoliberalnego totalnie chorego systemu społeczno-polityczno-gospodarczego stanowią dla niego trudny do zniesienia balast. Upowszechnia się wśród młodych ludzi pogląd, że to armia emerytów przyczynia się do pogłębienia narastającego kryzysu. Jakoś dziwnie łatwo zapomina się o losach kapitału zgromadzonego z emeryckich składek …

Pokaż strony »