Archiwum kategorii: Prawo

Wybrane przepisy prawne

Mar 15 2011

Regulamin obrad na IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów (wyciąg)

§29 1. Wojewódzki zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie województwa. 2. W wojewódzkim Zjeździe Delegatów udział biorą: 1) z głosem decydującym – wybrani na Walnych Zebraniach Kół delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Wojewódzki. 2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i Prezesi poszczególnych Kół o ile nie …

Kontynuuj czytanie »

Mar 12 2011

Fundusz socjalny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124) (tekst w całości poniżej).

Lut 24 2011

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.  

Lut 22 2011

Druk sprawozdania rocznego z działalności Koła

Druk sprawozdania rocznego z działalności Koła.  

Lut 20 2011

Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego

Dz.U.04.208.2124 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124) Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu …

Kontynuuj czytanie »