Archiwum kategorii: Prawo

Wybrane przepisy prawne

mar 15 2019

Zaproszenie na VI Wojewódzki Zjazd

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP który odbędzie się wwtorek dnia 9 kwietnia 2019 r o godz. 10.00 w świetlicy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy ul. Glinki 86. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zjazdu, 2. Wybranie Prezydium Zjazdu w tym – wybór Przewodniczącego obrad, – wybór …

Kontynuuj czytanie »

lut 22 2019

Regulamin VI Zjazdu Delegatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP, SP PSP Bydgoszcz, 9 kwietnia 2019 roku

Podstawą prawną do odbycia Zjazdu jest Statut Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W Zjeździe uczestniczą (§29 Statutu ZEiRP RP): z głosem decydującym – delegaci wybrani na walnych zebraniach w Kołach §29 ust.2 pkt.1, DELEGACI POWINNI MIEĆ KARTY MANDATOWE.          z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i Prezesi Kół o ile …

Kontynuuj czytanie »

mar 15 2011

Regulamin obrad na IV Wojewódzkim Zjeździe Delegatów (wyciąg)

§29 1. Wojewódzki zjazd delegatów jest najwyższą władzą Związku na terenie województwa. 2. W wojewódzkim Zjeździe Delegatów udział biorą: 1) z głosem decydującym – wybrani na Walnych Zebraniach Kół delegaci w liczbie ustalonej przez Zarząd Wojewódzki. 2) z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym – członkowie władz Związku i Prezesi poszczególnych Kół o ile nie …

Kontynuuj czytanie »

mar 12 2011

Fundusz socjalny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124) (tekst w całości poniżej).

lut 24 2011

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego. Pobierz

lut 22 2011

Druk sprawozdania rocznego z działalności Koła

Druk sprawozdania rocznego z działalności Koła.  

lut 20 2011

Rozporządzenie MSWiA w sprawie funduszu socjalnego

Dz.U.04.208.2124 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124) Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu …

Kontynuuj czytanie »