«

»

kwi 30 2024

25-lecie Koła w Wąbrzeźnie

25 kwietnia 2024 roku w Restauracji „Stary Młyn” Koło Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Wąbrzeźnie obchodziło 25-lecie powstania. W spotkaniu uczestniczyli członkowie koła oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP w Toruniu nadbryg. w st. spocz. Tadeusz Milewski, Komendant Powiatowy PSP w Wąbrzeźnie st. kpt. Robert Stasiak, były Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu st.bryg. w st. spocz. Sławomir Herbowski oraz Burmistrza Wąbrzeźna Tomasza Zygnarowski.

Dokładnie 23 lutego 1999r, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Powiatowego PSP w Wąbrzeźnie st.bryg. w st. spocz. Sławomira Herbowskiego, w świetlicy komendy odbyło się spotkanie inauguracyjne. Pierwsi członkowie koła wybrali Zarząd w składzie: Prezes – Janusz Kopczyński, Wiceprezes – Zdzisław Piotrowski, Sekretarz – Henryk Szymczak, Skarbnik – Ryszard Henryszewski, Członek – Andrzej Biernacki.
Przez pierwsze lata swojej działalności odbywały się głównie spotkania z okazji Dnia Strażaka oraz świąteczno-noworoczne. W miarę upływu lat oraz nabierania doświadczeń, działalność koła została rozszerzona o organizację wycieczek. Wycieczki po naszym kraju prowadziły nie tylko od brzegu morza w Kołobrzegu, po góry na Śnieżkę 1602m npm., ale także poniżej poziomu morza do kopalni soli Kłodawa 600 metrów pod powierzchnię ziemi. Były również gorące kąpiele w wodach termalnych w Uniejowie oraz na Malcie w Poznaniu.
Od 2009r członkowie koła rozpoczęli zwiedzanie Europy. Były organizowane wycieczki m.in. do: Lwowa, Bratysławy, Budapesztu, Wiednia, Pragi, Paryża, Brukseli. Były również wyjazdy wypoczynkowe do: Berlina na Wyspę Tropikalną, Hiszpanii, Włoch, na Majorkę oraz kilkukrotnie do Chorwacji.

Po okresie pandemii Covid-19 w roku 2021 powróciły wyjazdy turystyczne, tym razem ograniczone do wyjazdów wypoczynkowych na nasze piękne wybrzeże do: Jastrzębiej Góry, Łeby, Darłówka i najbliższy wyjazd do Pogorzelicy. Nadal odbywają się spotkania z okazji Dnia Strażaka oraz świąteczne.
Z okazji Jubileuszu XXV – lecia, zaproszeni goście oraz członkowie koła zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami, wykonanymi specjalnie na tę okazję.
Były również życzenia i bukiety kwiatów dla członków obchodzących „okrągłe” urodziny. Prezes koła Janusz Kopczyński oraz Skarbnik Ryszard Henryszewski, którzy przez całe
25-lecie pełnili swoje funkcje, zostali dodatkowo uhonorowani kamiennymi grawertonami
z podziękowaniem za te minione lata.

Spotkanie to było również okazją do przyjęcia w poczet członków koła kolegi Sławomira Herbowskiego, któremu legitymację członkowską wręczył Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Tadeusz Milewski, a znaczek związku Prezes koła Janusz Kopczyński.

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a zarazem członek naszego koła, Jarosław Herbowski wręczył członkom zarządu koła, którzy są również aktywnymi członkami Wąbrzeskiej OSP znaczki upamiętniające 25-lecie województwa kujawsko-pomorskiego obchodzone w tym roku.

Część oficjalna spotkania została zakończona wystąpieniami zaproszonych gości, którzy składali nie tylko gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu ale również życzenia wielu lat dalszej tak owocnej działalności.
Po wspólnym obiedzie przyszedł czas na radosne biesiadowanie, na rozmowy, uśmiechy, wspomnienia a także oglądanie kroniki koła. Na zakończenie spotkania wszyscy żegnali się słowami: do zobaczenia wkrótce.

Tekst: Janusz Kopczyński, Marek Węglerski
Zdjęcia: Ania Węglerska