Archiwum dzienne: 15 grudnia 2018

Gru 15 2018

Nowy załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego

Składający do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP „Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego” z Funduszu Socjalnego Emerytów i Rencistów, muszą dołączyć podpisaną przez siebie „Klauzulę informacyjną na potrzeby rozpatrzenia wniosku …”. Wzór w załączeniu. Druk można otrzymać w KW PSP, KM/P PSP oraz u Prezesów Kół ZEiRP RP. W. Marasz Klauzula_informacyjna

Gru 15 2018

Spotkanie opłatkowe w Lipnie

Dnia 1.12.2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe koła Emerytów i Rencistów w Lipnie na ul. Wyszyńskiego w restauracji „Marsylio”. Najstarszym emerytem był Pan Mieczysław Różański. Prezes Lech Pawłowski serdecznie przywitał zebranych gości i złożył świąteczne życzenia.Podczas uroczystości podzielono się opłatkiem i śpiewano kolędy. Opracował: Dawid Pawłowski