«

»

sty 27 2020

Zebranie w Kole przy KP PSP w Inowrocławiu

W piątek, dnia 17 stycznia 2020 r o godz. 10.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu, z inicjatywy Ireneusza Ziarnowskiego odbyło się zebranie Koła ZEiRP RP.
Na zebraniu obecny był st. bryg. Tomasz Kruczyński Z-ca Komendanta Powiatowego, który udzielił pomocy przy organizacji zebrania.
Komenda Powiatowa powiadomiła o zebraniu ok. 60 emerytów na stan 120.
Na zebranie został zaproszony Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZOW Włodzimierz Marasz, który przybył wraz z V-ce Prezesem Tadeuszem Milewskim. Obecny był również były kapelan ks. Zenon Rutkowski.
Obecnych było 18 emerytów, którzy wybrali nowy Zarząd Koła w składzie:
1. Ziarnowski Ireneusz – Prezes
2. Skonieczny Sławomir – V-ce Prezes,
3. Trybulska Bogumiła – Sekretarz,
4. Dziwnik Jan – Skarbnik.
Komisja Rewizyjna:
1. Bednarek Paweł – Przewodniczący,
2. Gałęzewski Włodzimierz – Sekretarz,
3. Głogowski Jerzy – Członek.
Życzymy samych sukcesów i wytrwałości w działalności na rzecz wszystkich emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin.

Włodzimierz Marasz