«

»

cze 21 2019

Nasi delegaci w Zarządzie Głównym

Na VII Krajowym Zjeździe Delegatów ZEiRP RP – Augustów 6 czerwca 2019r., delegatom Kujawsko-Pomorskiego ZW w wyniku przeprowadzonych wyborów powierzono następujące funkcje: 1) Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej kol. Januszowi Kopczyńskiemu,
2) Członka Zarządu Głównego, kol. Sławomirowi Stefańskiemu.
Trzecim delegatem naszego województwa był Tadeusz Banach.
W VII KZD na zaproszenie ZG uczestniczył także ustępujący członek Prezydium ZG, Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz. Naszym przedstawicielom w ZG i GKR gratulujemy i składami życzenia owocnej pracy.

W. Marasz