«

»

kwi 28 2010

Sprawozdanie z VII Plenum

Sprawozdanie z przebiegu VII Plenum Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP odbytego
dnia 22 kwietnia 2010r. o godz. 10.30 w KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu.

Posiedzenie prowadził Prezes ZW Włodzimierz Marasz.
Protokołował – Andrzej Zwierzyński.
Obsługa fotograficzna – Andrzej Zmitrowicz.

W Posiedzeniu uczestniczyli członkowie K-P Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesi Kół, Zarząd Koła przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu, Zarząd Koła przy KM PSP w Bydgoszczy.
Obrady zaszczycili swoją obecnością:
– st. bryg. mgr.inż Tomasz Leszczyński K-P Komendant Wojewódzki PSP,
– mł. bryg. ks. Zenon Rutkowski- Wojewódzki Kapelan Strażaków,
– st. kpt. mgr. Paweł Warlikowski – Komendant Powiatowy PSP.
Powołano Komisję Uchwał i Wniosków:
przewodniczącym został kol. Jan Rosikiewicz, członkami Janusz Kopczyński i Stanisław Młodziankiewicz.
Zanim przystąpiono do realizacji programu, uczczono chwilą ciszy i modlitwy prowadzonej przez Księdza Kapelana, pamięć ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

Przebieg Posiedzenia:
1. Wystąpienie Komendanta Powiatowego.
Przywitał wszystkich uczestników Plenum i życzył owocnych obrad. Przedstawił charakterystykę miasta i powiatu oraz zapoznał z nowoczesną strażnicą.
2. Przedstawienie „Planu podziału środków funduszu socjalnego na 2010 r.” dokonała pod nieobecność Przewodniczącego pani Ewa Gołumska. Zapoznała z realizacją funduszu socjalnego w 2009 roku oraz planem na 2010r.
3.Wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego.
Pozytywnie ocenił korzyści płynące z organizowania wyjazdowych obrad ZW. Zadeklarował swoją pomoc przy organizowaniu posiedzeń w Komendach Powiatowych, gdzie jeszcze nie ma zorganizowanych Kół. Poinformował o aktualnych zadaniach oraz planach na rok bieżący.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Wojewódzkiego za 2009 rok.
Przedstawił Prezes ZW w oparciu o sprawozdanie sporządzone do Zarządu Głównego ZEiRP RP.
5. Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił Przewodniczący kol. Janusz Kopczyński, na podstawie protokołu z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej dnia 13 kwietnia 2009 roku – uwag nie stwierdzono.
6. Przywitanie nowego Koła przy KM PSP w Bydgoszczy.
Zarząd Koła przedstawił Prezes kol. Tadeusz Banach.
7. Wystąpienie Prezesa Koła przy KP PSP w Golubiu-Dobrzyniu.  Kol. Stanisław Szyjkowski – Prezes Koła przedstawił stan organizacyjny oraz prowadzoną działalność.
8. Dyskusja.
W związku z 80 rocznicą urodzin  kol. ppłk w st. spocz. Zenona Gonkowskiego byłego komendanta w Grudziądzu, przekazano na ręce Prezesa Koła przy MK PSP w Grudziądzu Gerarda Mroczyńskiego dyplom – życzenia od Zarządu Wojewódzkiego.
Kilkakrotnie poruszono sprawę funduszu socjalnego, szczególnie właściwego rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia socjalnego.
Głos zabrał również ks. Kapelan deklarując pomoc emerytom i ich rodzinom oraz wspieranie działalności naszego Związku.
Przedstawiono regulamin „ Konkursu na najlepszą kronikę”. Na szczeblu centralnym nasze województwo reprezentować będzie tylko Kronika Koła przy KM PSP w Grudziądzu.
Poinformowano o „Projekcie SENIOR” skierowanym do osób, które ukończyły 75 lat, polegającym na dofinansowaniu zakupu niezbędnych leków na receptę.
9. Podjęcie uchwał.
Komisja uchwał i wniosków na podstawie przeprowadzonej dyskusji przedstawiła propozycje (logo Związku na linku naszej strony internetowej, przywrócić poprzednie zasady przyznawania świadczeń socjalnych), które przyjęto do realizacji.
Za ciepłe i miłe przyjęcie oraz za zapoznanie  z warunkami służby i życia oraz problemami powiatu, w imieniu K-P ZW przekazano list z serdecznymi  podziękowaniami Komendantowi Powiatowemu st. kpt. Pawłowi Warlikowskiemu.
Po obradach Komendant Powiatowy wspólnie z Prezesem  Koła przy KP zaprosili na wycieczkę po ziemi golubsko – dobrzyńskiej. W związku z obchodami Roku Chopinowskiego, uczestnicy Plenum odwiedzili jedno z miejsc na Szlaku Chopina – Ośrodek w Szafarni , który zasłynął z tego, że pod koniec lipca 1824 Fryderyk udał się na upragnione wakacje do Szafarni do majątku rodziny Dziewanowskich.
Wysłuchano  prelekcji i zwiedzono Ośrodek oraz odśpiewano  pieśń  „Życzenie” – muzyka Fryderyk Chopin, słowa Stefan Witwicki.
Następny punkt programu wycieczki to zamek Golubski. Dawna twierdza krzyżacka, zbudowana w latach 1293 – 1306 nad rzeką Drwęcą, która stała się granicą między Polską a państwem krzyżackim.

Na koniec udano się do zamkowej restauracji, gdzie przed wiekami znajdowały się zamkowe kuchnie. W odnowionych pomieszczeniach z zachowaniem charakteru nietypowych wnętrz, szczególnie smakował wspólny posiłek.

Opracował:
Włodzimierz Marasz