«

»

sty 12 2009

Pytanie do Premiera – APEL

Apelujemy do wszystkich naszych członków i sympatyków naszego Związku o wysyłanie do Premiera RP pytań drogą elektroniczną w sprawach nas nurtujących. Istotne przy tym będą pytania o zmianę zasad waloryzacji wprowadzonych ustawą z ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach policyjnych. Nowa forma naszej waloryzacji nas nie dotyczy, bo zgodnie z podstawową zasadą prawną prawo nie działa „wstecz” Dokładnie to opisywaliśmy w naszych wnioskach kierowanych do Sądów Okręgowych. Pytań powinno być o różnych treściach w tej materii jak najwięcej. Cała akcja zadawania pytań jest mocno rozpropagowana także w wojsku. Konstytucja RP w art. 54 stanowi, że „każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji „. A więc jeżeli nie możemy nic zdobyć innymi drogami to korzystajmy z tej, a potem do Strasburga.
Poniżej projekt pytania:
Dlaczego  waloryzacja  dla  emerytów  policyjnych, którzy  przeszli  na emeryturę  do  dnia  31.12.1998 r – nie  jest  przeprowadzana zgodnie  z ustawą o zaopatrzeniu  emerytalnym  Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP i SW oraz ich  rodzin ? (Dz.U nr 53  z  1994 r poz.214 wraz  z  późniejszymi zmianami)?