Lip 10 2020

Posiedzenie Prezydium OW oraz Komisji Socjalnej

W czwartek, dnia 9 lipca 2020 r odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w zmniejszonym składzie osobowym. Jest to już drugie posiedzenie w roku bieżącym. Rozpatrzono wszystkie wnioski, które wpłynęły do 09 lipca do Komendy Wojewódzkiej. W tym dniu odbyło się również posiedzenie Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP w pomieszczeniu biurowym na ul. Olsztyńskiej. Omówiono sprawy bieżące …

Kontynuuj czytanie »

Cze 30 2020

Wideokonferencja Zarządu Głównego

W związku z panującą epidemią, Zarząd Główny ZEiRP RP zorganizował posiedzenie jako wideokonferencję. Odbyła się w piątek, dnia 26 czerwca 2020 r w siedzibie Komendy Wojewódzkiej. Uczestniczyli: Prezes Włodzimierz Marasz, Wiceprezes Tadeusz Milewski, Członek ZG Sławomir Stefański, Wiceprzewodniczący GKR Janusz Kopczyński. W Marasz

Cze 27 2020

Wycieczka emerytów z Chełmna

Na początku czerwca grupa 11-tu odważnych emerytów z Koła w Chełmnie udała się na trzydniową wycieczkę do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Miejscem noclegowym i startowym były Wdzydze Tucholskie. Liczne szlaki turystyczne łatwe dla ruchu pieszego, wieża widokowa pozwalały podziwiać przyrodę i krajobraz kaszubskich jezior. Niewątpliwą atrakcją było pływanie jachtem jednego z kolegów po Jeziorze Wdzydzkim. Są …

Kontynuuj czytanie »

Cze 14 2020

Lista obecności z upoważnieniem…

W załączeniu przesyłam wzór „Lista obecności z upoważnieniem jako załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego, dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno – oświatowej (spotkania, wycieczki) składanych przez ZOW oraz Koła przy KM/P PSP”. Prezes W. Marasz Upoważnienie i lista dla kół (4)

Cze 11 2020

Odszedł na wieczną służbę

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 63 lat zmarł nasz Kolega mł. ogn. w st. spocz. Henryk Klewicz były funkcjonariusz ZSP w Tucholi. Nabożeństwo żałobne odprawione zostało w kościele Bożego Ciała w Tucholi w dniu 5 czerwca 2020 r. Cześć Jego pamięci! Zarząd Koła przy KP PSP w Tucholi

Maj 29 2020

Komunikat

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa informuje, że Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 21.04.2020r. na posiedzeniu niejawnym dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000834841 STOWARZYSZENIE ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ …

Kontynuuj czytanie »

Maj 21 2020

Decyzja nr 5/2020 Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego

z dnia 16 marca 2020 w sprawie powołania oraz działania Komisji Socjalnej jako organu opiniodawczego i doradczego w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego… Decyzja nr 5/2020  

Maj 06 2020

Fundusz socjalny 2020

W „Planie podziału na 2020 r. środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” dokonano zmian w rozdz. II pkt. 7/ dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno-oświatowych a mianowicie: dofinansowanie organizowanych przez ZOW oraz Koła spotkań w wysokości 40 zł na jednego uprawnionego emeryta/rencistę oraz członka …

Kontynuuj czytanie »

Kwi 08 2020

WIELKANOC 2020

Kwi 06 2020

Trzecie (3) posiedzenie VI kadencji

Każdego roku w miesiącu kwietniu Zarząd Wojewódzki organizował wyjazdowe posiedzenia plenarne. W tym roku było również planowane w miesiącu kwietniu trzecie (3) posiedzenie VI kadencji w JRG w Szubinie. Niestety, z uwagi na epidemię nie odbędzie się, musimy nasze spotkanie przełożyć i trudno na razie przewidzieć chociażby przybliżony termin. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest troska o …

Kontynuuj czytanie »

Starsze posty «