«

»

lis 08 2023

Zaproszenie

Koleżanki i Koledzy! Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZEiRP RP woj. kujawsko-pomorskiego, które odbędzie się w KP PSP
Mogilno w czwartek, dnia 30.11.2023 r. o godz. 10.00 z udziałem:

 1. Prezesów Kół.
 2. Członków Zarządu OW.
 3. Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
 4. Przedstawicieli KW PSP.
 5. Zaproszonych gości.

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie przybyłych.
 2. Sprawy organizacyjne.
 3. Przedstawienie ustaleń KZD w Kacwinie w dniach 5 – 7 pazdziernika br.
 4. Wystąpienie Prezesa ZG.
 5. Przedstawienie działalności KW.
 6. Wystąpienie przedstawicieli KW PSP, sprawy emerytów i rencistów.
 7. Przedstawienie działalności KP PSP Mogilno – Komendant Powiatowy.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Czas na zwiedzanie.
 10. Posiłek i zakończenie obrad.

Tadeusz Milewski
Prezes