«

»

sty 07 2024

Sprawozdanie z wyjazdowego 3-go Posiedzenia VII kadencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu OW

Dnia 30 listopada 2023r. w Komendzie Powiatowej PSP w Mogilnie odbyło się wyjazdowe Posiedzenie K-P Zarządu OW.
Posiedzenie prowadził Prezes Tadeusz Milewski, który przedstawił porządek obrad oraz przywitał Gości:

  1. bryg. Ewę Raciniewską – Naczelnika Wydziału Kadr KW,
  2. st. kpt. Violettę Paga – Z-ca Naczelnika Wydziału Kadr KW,
  3. st. bryg. Radosława Gałczyńskiego – Komendanta Powiatowego w Mogilnie.

  Najbardziej uroczystym punktem programu Posiedzenia było wręczenie dyplomów „Podziękowań za długoletnią działalność na rzecz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP” od Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jacka Kaczmarka oraz Prezesa Kujawsko-Pomorskiego Zarządu OW nadbryg. w st. spocz. Tadeusza Milewskiego.
  Dyplomami uhonorowano:

  1. Banach Tadeusz – Prezes Koła przy KM w Bydgoszczy 2009 – 2022r., dokumentujący fotograficznie posiedzenia ZW oraz WZD.
  2. Gołumska Ewa – Sekretarz ZW od II do V kadencji.
  3. Gumowski Ryszard – Skarbnik ZW od powstania K-P ZW/ 1999 / do 2019r.
  4. Kopczyński Janusz – Przewodniczący WKR od II do VI kadencji.
  5. Kozicki Marek – założyciel i prowadzący bez przerwy stronę internetową ZOW od 2008r.
  6. Mroczyński Gerard – Prezes Koła przy KM w Grudziądzu do 2022 oraz członek ZOW do 2023.
  7. Rosikiewicz Jan – I KZD, czł ZW do VI kadencji, Prezes Koła przy JRG w Szubinie.
  8. Stefański Sławomir – członek ZG VII kadencji, były członek ZW.
  9. Sławatycka Teresa – członek WKR III – VI kadencji oraz Skarbnik w Grudziądzu do końca 2022.
  10. Talaśka Krzysztofa – członek WKR V i VI kadencji,
  11. Węglerski Marek – Sekretarz ZOW VI kadencji.
  12. Zimnicki Jędrzej – były długoletni Prezes Koła przy KP PSP w Rypinie.

  Dyplomy wręczał Prezes OW Tadeusz Milewski oraz Prezes Honorowy Włodzimierz Marasz.
  Informację z pobytu delegacji Kujawsko-Pomorskiego OW na VIII Krajowym Zjeździe Delegatów przedstawił członek ZG Włodzimierz Marasz. Między innymi poinformował o podjętych przez Zjazd zmianach w podziale składki członkowskiej oraz ustaleniu przez Zarząd Główny składki od 1 stycznia 2024r. w wysokości 4 zł.

  Komendant Powiatowy PSP scharakteryzował Rejon Operacyjny wymieniając szczególnie Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno. W najbliższym czasie planowana jest inwestycja – budowa nowej strażnicy w Mogilnie.
  Przewodnicząca Komisji Socjalnej bryg. Ewa Raciniewska przedstawiła stan funduszu socjalnego oraz odpowiadała na pytania uczestników. W dyskusji zwrócono się z prośbą o zwiększenie stawki na dofinansowanie spotkań integracyjnych w Kołach i OW.

  Prezes OW przypomniał o obowiązku sporządzenia sprawozdań Kół za 2023 rok.
  Posiedzenie protokołował Mieczysław Chrapiński.
  Ostatni pkt. programu to 24 „wycieczka zapoznawcza z województwem”, tym razem na Pałuki do Opactwa Benedyktynów w Mogilnie. Zaraz po zakończeniu obrad udaliśmy się nad Jezioro Mogileńskie do pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego z historią od 1050 r. Przewodnikiem był tamtejszy zakonnik. Zwiedziliśmy Kościół św. Jana Apostoła oraz zeszliśmy do krypt w podziemiach. Krypta zachodnia przykryta sklepieniem krzyżowym opartym na jednym filarze „opacie”. Krypta wschodnia z kamiennym ołtarzem, na którym odprawiano nabożeństwa przez 800 lat. Klasztor jest Domem Zakonnym Braci Mniejszych Kapucynów. Po zwiedzeniu i odśpiewaniu pieśni podziękowaliśmy za oprowadzenie i informacje o zabytku, który należy do nieliczny tego typu w Europie.
  Na zakończenie Prezes OW złożył życzenia świąteczne oraz zaprosił uczestników Posiedzenia do restauracji na drugim brzegu Jeziora Mogileńskiego. Obiad przy wspólnym stole po pracowitym dniu wszystkim smakował.

  Zdjęcia Janusz Czepek.
  Opracował Włodzimierz Marasz.