«

»

wrz 05 2022

Zaproszenie na posiedzenie OW 20.09.2022

Koleżanki, Koledzy
Członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
Prezesi Kół.

Serdecznie zapraszam na ostatnie w VI kadencji wyjazdowe Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP, które odbędzie się w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP Nr 3 w Toruniu ul. Olsztyńska 6 we wtorek, dnia 20 września 2022 r o godz. 10.00.
W programie:

  1. Otwarcie Posiedzenia.
  2. Wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla ZEiRPRP”.
  3. Wystąpienie st. bryg. Sławomira Reszkowskiego Komendanta Miejskiego PSP w Toruniu.
  4. Informacja Prezesa ZOW o działaniach od ostatniego Posiedzenia, zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Kołach i przygotowania do Zjazdu Delegatów OW.
  5. Zadania Komisji Rewizyjnych Kół – kol. Janusz Kopczyński.
  6. Realizacja składek Kół z podaniem ilości delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego – kol. Piotr Warmiński.
  7. Sprawozdania Kół za 2022 r, zgłoszenie przedstawiciela do OW, ankieta delegata na ZOW – kol. Marek Węglerski.
  8. Realizacja funduszu socjalnego – informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej KW.
  9. Dyskusja.
  10. Po obradach bryg. Robert Stegnicki D-ca JRG przygotuje nam pokaz z szkoleniem.

Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie. W przypadku niemożności uczestnictwa, proszę o zapewnienie zastępstwa. Dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 miejsce z przeznaczeniem dla przewodniczącego lub członka Komisji Rewizyjnej. Transport uzgadniać z Komendantami Miejskimi, Powiatowymi z uwzględnieniem ew. łączenia wyjazdów z sąsiednimi Kołami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz