«

»

wrz 23 2022

Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu OW z dnia 20 września 2022r.

Sprawozdanie z wyjazdowego Posiedzenia Zarządu OW z dnia 20 września 2022r.
W wtorek dnia 20 września 2022 r o godz. 10.00 w sali szkoleniowej JRG Nr 3 w Toruniu odbyło się ostatnie Posiedzenie Zarządu OW VI kadencji Kujawsko-Pomorskiego ZEiRP RP, które prowadził Prezes Włodzimierz Marasz.
Gośćmi Posiedzenia byli:

 1. nadbryg. st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes ZG,
 2. st. bryg. Sławomir Reszkowski – Komendant Miejski PSP w Toruniu,
 3. st. kpt. Violetta Paga – Z-ca Naczelnika Kadr Kujawsko-Pomorskiej KW.
  Po zagajeniu i przywitaniu członków OW, WKR, Prezesów Kół oraz Gości przez Prezesa OW, głos zabrał Komendant Miejski, który również przywitał obecnych życząc dobrego pobytu w JRG. Scharakteryzował miasto oraz rejon operacyjny wspominając byłych przełożonych oraz współpracowników.
  1.Prezes OW w swoim wystąpieniu poinformował o realizowanych zadaniach od ostatniego posiedzenia OW. Odbyły się dwa Posiedzenia Prezydium /28.06.2022 oraz 05.09.2022/. Członkowie Komisji Socjalnej uczestniczyli w dwóch posiedzeniach. Natomiast głównym tematem wystąpienia były zadania związane z zebraniami sprawozdawczo – wyborczymi Kół oraz przygotowania do Zjazdu Delegatów Oddziału. Podziękował Stanisławowi Młodziankiewiczowi Prezesowi Koła przy KM PSP w Toruniu za włączenie się do organizacji dzisiejszego spotkania.
 4. Obecni na Posiedzeniu Przewodniczący Komisji Rewizyjnych Kół otrzymali od Przewodniczącego WKR Janusza Kopczyńskiego materiał informacyjny „Co członek Komisji Rewizyjnej wiedzieć powinien”.
 5. Skarbnik Piotr Warmiński przedstawił informację o realizacji składek członkowskich przez Koła oraz przewidywanych ilościach mandatów. W województwie będzie około 40 delegatów. Z uwagi na przygotowania do Zjazdu prosił o dokonanie wpłat do końca roku.
 6. O konieczności zgodności danych w sprawozdaniach Kół za 2022 r z wpłaconymi składkami na konto OW mówił Sekretarz Marek Węglerski. Przy zaproszeniach na dzisiejsze spotkanie podał link do strony Zarządu Głównego z którego można pobrać potrzebne druki tj. dokumentację zebrania sprawozdawczo – wyborczego Koła a szczególnie uchwały w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej, wybór delegatów na Zjazd, ankietę delegata.
 7. Z-ca Naczelnika Kadr KW st. kpt. Violleta Paga odniosła się do realizacji Funduszu Socjalnego, oraz ilości wniosków, które wpłynęły do Komendanta Wojewódzkiego i sposobie ich rozpatrzenia. Podkreśliła bardzo dobrą współpracę z członkami Komisji z ramienia ZEiRP RP składając podziękowanie za ich pracę i zaangażowanie na rzecz emerytów i ich rodzin.
 8. Najbliższe plany Zarządu Głównego przedstawił Prezes Zygmunt Politowski. Pogratulował osiągnięć szczególnie w tej obecnej trudnej sytuacji i życzył wzrostu ilości członków. Zwrócił uwagę na zbliżające się Święto Zmarłych i odwiedzenie grobów strażackich.
 9. W ostatnim punkcie programu Posiedzenia – Dyskusji głos zabrało 2 członków OW. Stanisław Młodziankiewicz, który zaproponował organizację wycieczki na wzór wycieczki z 23 – 25.09.2013 r, która była do Częstochowy – Oświęcimia – Krakowa – Wieliczki dla Kół z całego województwa. Ryszard Gumowski przypomniał o potrzebie uhonorowaniu najstarszych seniorów dyplomami.
  Prezes OW zaproponował ujęcie tych wniosków do planu pracy nowego Zarządu OW, który zostanie wybrany już niedługo bo na Zjezdzie w marcu 2023 r.
  Po krótkiej przerwie na wykonanie zdjęcia zbiorowego / doskonałej listy obecności /, D-ca JRG Nr 3 bryg. Robert Stegnicki zaprezentował najciekawszy i najnowszy sprzęt będący na wyposażeniu Jednostki.
  Po pracowitym dniu oraz odbytej i czekającej jeszcze podróży uczestnicy spotkania udali się na posiłek do Sali „Biała Róża” w Lubiczu Dolnym.

  Zdjęcia Mateusz Gołasz
  Sporządził Włodzimierz Marasz