«

»

lip 14 2020

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam członków Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP na posiedzenie w czwartek, dnia 30 lipca 2020 r, które odbędzie się o godz. 11.00 w restauracji „Mieszczańska u Gołębiowskich” w Toruniu, ul. Prosta 22a.
Do udziału w posiedzeniu zapraszam również członków Komisji Socjalnej z ramienia Związku.
Powyższe uzgodnione z KW. Parking w KW.

Prezes
Włodzimierz Marasz.