«

»

lip 10 2020

Posiedzenie Prezydium OW oraz Komisji Socjalnej

W czwartek, dnia 9 lipca 2020 r odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej w zmniejszonym składzie osobowym. Jest to już drugie posiedzenie w roku bieżącym. Rozpatrzono wszystkie wnioski, które wpłynęły do 09 lipca do Komendy Wojewódzkiej.
W tym dniu odbyło się również posiedzenie Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP w pomieszczeniu biurowym na ul. Olsztyńskiej. Omówiono sprawy bieżące a szczególnie obowiązki bankowe i skarbowe wynikające z naszej rejestracji w KRS i uzyskaniem osobowości prawnej.
W związku z panującą epidemią przeanalizowano przygotowania do posiedzenia OW.

Prezes
Włodzimierz Marasz