«

»

maj 15 2018

Sprawozdanie z 7 plenarnego Posiedzenia V kadencji K-P ZW (KP PSP w Rypinie, 19 kwietnia 2018 r.)

7 wyjazdowe Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego ZW odbyło się w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej w Rypinie. Zaproszenie od bryg. Roberta Wiśniewskiego Komendanta Powiatowego PSP oraz Jędrzeja Zimnickiego Prezesa Koła ZEiRP RP przy KP PSP w Rypinie otrzymaliśmy już na 6 Posiedzeniu w Chełmie.
Posiedzeniu przewodniczył Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz a protokołowała Ewa Gołumska Sekretarz K-P ZW. Prowadzący Posiedzenie przywitał Gości:
1. nadbryg. w stanie spocz.,Zygmunta Politowskiego – V-ce Prezesa ZG ZEiRP,
2. kpt. Violettę Pagę – reprezentującą KW PSP,
3. Zbigniewa Zgórzyńskiego – Starostę Rypińskiego,
4. Pawła Grzybowskiego – Burmistrza Rypina,
5. bryg. Grzegorza Łydkowskiego – Z-cę KP PSP,
6. mł. bryg. Andrzeja Góreckiego – D-cę JRG.
Po odczytaniu uchwał Prezydium ZG przez kpt. Piotra Bartoszaka, V-ce Prezes ZG wraz z Prezesem ZW wręczyli odznaki honorowe „Zasłużony dla ZEiRP RP”:
1. Kazimierz Chart – Koło przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim,
2. Aniela Borowska – Koło przy KP PSP w Rypinie,
3. Edward Borowski – Koło przy KP PSP w Rypinie,
4. Marek Gajewski – Koło przy JRG w Szubinie,
5. Zdzisław Trzciński – Koło przy KM PSP w Grudziądzu,
6. Jan Brzozowski – Koło przy KM PSP w Grudziądzu.
I. Z-ca Komendanta Powiatowego bryg. Grzegorz Łydykowski przywitał wszystkich w imieniu Komendanta, który był na odprawie w Komendzie Wojewódzkiej. Scharakteryzował ochronę przeciwpożarową w powiecie oraz przedstawił program wycieczki, jaki przygotowali dla uczestników Posiedzenia.
II. Następnie głos zabrał kol. Janusz Rosikiewicz informując o uczestniczeniu razem z kol. Sławomirem Rysiem w pogrzebie ś. p. st. bryg, w st. spocz. inż. Andrzeja Zwierzyńskiego V-ce Prezesa K-P ZW oraz Prezesa Koła przy KM w Inowrocławiu. Reprezentowali Zarząd Wojewódzki. W jego ocenie brakowało strażackiej asysty z Komendy Miejskiej w Inowrocławiu skąd odszedł na emeryturę. Pogrzeb odbył się dnia 28 marca 2018 r w Kruszwicy, gdzie ostatnio mieszkał. Pamięć ś.p. Andrzeja uczczono minutą ciszy.
III. Prowadzący Posiedzenie poinformował o pogrzebie ś.p. st. bryg. w st.spocz. inż. Stanisława Stasiaka, który odbył się dzień po posiedzeniu, tj. 20 kwietnia 2018 w Bydgoszczy oraz ppłk.poż. w st.spocz. Zdzisława Kozickiego – byłego długoletniego Komendanta Powiatowego i Rejonowego w Lipnie, którego pogrzeb odbywał się w dniu Posiedzenia, tj. 19 kwietnia 2018r. w Ciechocinku. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
Prezes ZW zwrócił się z prośbą do Prezesów Kół o zainteresowanie się zapewnieniem odpowiedniej asysty strażackiej na pogrzebach emerytów SP w swoim powiecie, przeprowadzenia w tej sprawie rozmów z KP/M PSP.
IV. Członek GKR oraz Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński złożył sprawozdanie z udziału w Nadzwyczajnym Krajowym Zjezdzie Delegatów dnia 14 grudnia 2017 r w Warszawie, który zatwierdził nowy Statut Związku.
V. Z okazji imienin Sekretarza ZW kol. Ewy Gołumskiej delegacja ZW złożyła życzenia i wręczyła bukiet kwiatów. Złożono podziękowania za pracę na rzecz Kujawsko-Pomorskiego ZW. Wszyscy obecni odśpiewali 100 lat.
VI. Pod nieobecność Przewodniczącej Komisji Socjalnej informację o realizacji funduszu w 2017 oraz planach na 2018r. złożyła mł. kpt. Violetta Paga. VII. W swoim wystąpieniu kol. Jędrzej Zimnicki Prezes Koła przy KP PSP w Rypinie przedstawił krótką historię Koła. Stwierdził, że od czasu funkcjonowania PSP powstało Koło z prezesem Bogusławem Rumockim, którego działalność nie rozwijała się. W dniu 21 grudnia 2013 z inicjatywy ówczesnego Z-cy Komendanta oraz grupy 18 emerytów zorganizowano spotkanie założycielskie, na którym wybrano nowe władze. Obecne Koło liczy 16 czynnych członków. Szeregi Koła zasilają nowi emeryci przechodzący na zaopatrzenie emerytalne. Organizowane są spotkania Noworoczne i uroczyste obchody Dnia Strażaka.
VIII. Prezes ZW podziękował Prezesom Kół za dostarczenie sprawozdań za 2017 rok. Dzięki temu mogliśmy w terminie sporządzić sprawozdanie do Zarządu Głównego.
Zgodnie z uchwałą ZG ZEiRP RP z dnia 16 kwietnia 2018 r w sprawie ustalenia terminarza wyborczego władz Związku zebrania sprawozdawczo – wyborcze w Kołach należy przeprowadzić do dnia 15 lutego 2019 r. Prowadzący zaproponował przeprowadzenie do końca stycznia, aby można było spokojnie przygotować się do Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, który musimy przeprowadzić do 15 kwietnia 2019 r . Na kolejnym 8 Posiedzeniu ZW podejmie w tej sprawie uchwałę.
IX. Składki członkowskie za 2017 rok nie opłaciły dotychczas 2 Koła. Prezesów tych Kół prosimy o jak najszybsze uregulowanie. Prowadzący zwrócił się z prośbą o przekazywanie należności na konto ZW. O ilości delegatów zarówno na WZD jak i KZD będzie decydowała ilość członków. Obecnie najliczniejsze Koła to: 1. Grudziądz, 2. Włocławek, 3. Brodnica, 4. Wąbrzezno, 5. Chełmno. Gratulujemy i życzymy dalszego wzrostu członków. Składki do ZG, K-P ZW przekazał w pełnej wysokości w obowiązującym terminie.
X. Kończąc Posiedzenie, Prezes ZW na ręce Z-cy Komendanta, złożył serdeczne podziękowania Komendantowi Powiatowemu bryg. Robertowi Wiśniewskiemu oraz Prezesowi Koła Jędrzejowi Zimnickiemu za serdeczne i miłe przyjęcie, zapewnienie warunków do przeprowadzenia obrad, za wspaniałą atmosferę. Podziękował również za upominki od Starosty i Burmistrza. Spotkanie to pozostanie w pamięci uczestników jako szczególnie sympatyczne.

Prezes
Włodzimierz Marasz