«

»

maj 18 2018

Spotkanie z okazji Dnia Strażaka w Grudziądzu

Dnia 16 (środa) maja 2018 roku o godz. 11 w Restauracji Leśniczówka przy ul. Wigury 1 , położonej w centrum Parku Miejskiego – Zarząd Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu zorganizował uroczyste spotkanie koleżeńskie z okazji „Dnia Strażaka”.
Zebranie otworzył Prezes Koła G.Mroczyński witając licznie przybyłych emerytów , Z-cę Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu bryg. Dariusza Sengerskiego oraz opiekunkę Koła z Ramienia KM PSP Panią Małgorzatę Rutynę.
Prezes Koła składając życzenia wszystkim emerytom, zapoznał zebranych z historią oraz działalnością bieżącą Koła w Grudziądzu. Życzenia zebranym złożył również Z-ca KM PSP bryg. D.Sengerski.
Po części oficjalnej w miłej atmosferze , przy wspólnym obficie zastawionym stole uczciliśmy kolejny „Dzień Strażaka”.
W spotkaniu uczestniczyło 63 członków Naszego Koła. W czasie rozmów przypominano lata służby i dzielono się wspomnieniami.
Czas spędziliśmy w miłej rodzinnej atmosferze.

Tekst: J.Czepek.
Zdjęcia: J.Czepek i K. Traciak.