«

»

lis 22 2022

Informacja dla pracujących emerytów

Zarząd Główny ZEiRPRP zamierza podjąć starania o odzyskanie środków finansowych zgromadzonych na osobistych subkontach w ZUS. Dotyczy to osób, które po przejściu na emeryturę kontynuowały pracę w jakiejkolwiek formie wymagającej odprowadzenia składek do ZUS. Reprezentacja prawna wymaga nakładów finansowych, dlatego ZG chce poznać ilość zainteresowanych w partycypowaniu w kosztach. Sprawę z ramienia Kujawsko-Pomorskiego OW prowadzi kol. Sławomir Stefański. Prezesów Kół proszę o podanie ilości zainteresowanych  do dnia 08.12.2022 do kol. Sławomira Stefańskiego.

Włodzimierz Marasz