«

»

lis 19 2009

POWSTAŁO NOWE KOŁO!

Na spotkaniu dnia 12 listopada 2009 roku utworzono Koło ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

W skład Zarządu Koła zostali wybrani koledzy:
1. Tadeusz Banach – Prezes,
2. Włodzimierz Manikowski – Sekretarz,
3. Krzysztof Talaśka – Skarbnik.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:
1. Ireneusz Jabłoński – Przewodniczący,
2. Mariusz Majewski – Członek,
3. Zygmunt Guzik – Członek.
Gratulujemy i życzymy owocnej działalności dla dobra emerytów i rencistów.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz