«

»

wrz 18 2009

Informacja z VI Plenarnego Posiedzenia

Informacja z VI Plenarnego Posiedzenia Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Posiedzenie odbyło się dnia 18 września 2009 r o godz. 11.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Nakle n/Notecią.
W Posiedzeniu uczestniczył: st. bryg. Tomasz Leszczyński – Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. Tadeusz Milewski – Komendant Powiatowy PSP.
Przebieg Posiedzenia:
1. Otwarcia Posiedzenia dokonał Prezes Zarządu Wojewódzkiego.
2. Wystąpienie Komendanta Powiatowego.
3. Sprawozdanie z Posiedzenia Zarządu Głównego ZEiRP RP. Zapoznano z uchwałą Zarządu Głównego w sprawie prowadzenia sporów sądowych o przywrócenie uprawnień emerytalnych do waloryzacji świadczeń według wskaźnika płacowego.
4. Wystąpienie Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP / w wystąpieniu między innymi wyraził zadowolenie  z organizowania wyjazdowych posiedzeń ZWZEiRP RP oraz przedstawił zmiany w składzie Komisji socjalnej.
5. Informacja z Posiedzenia Komisji Socjalnej. W związku z zmianami kadrowymi w KW PSP, zmianie uległ skład Komisji Socjalnej (przewodniczący oraz obsługa administracyjna).
6. Przerwa.
7. Zapoznanie z siedzibą KP PSP w Nakle nad Notecią.
8. Informacja o działalności Kół w powiecie nakielskim. O pracy Kół w Nakle n. Notecią oraz w Szubinie mówił Prezes Koła w Szubinie kol. Jan Rosikiewicz
9. Opłacalność składek członkowskich.
10. Sprawy organizacyjne. Dyrektor Biura Operacyjnego Mentor SA przedstawił ofertę – Ubezpieczenie na życie emerytowanych funkcjonariuszy i pracowników PSP.
Na zakończenie Posiedzenia wręczono Komendantowi Powiatowemu PSP st. bryg. Tadeuszowi Milewskiemu List Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP z podziękowaniem za umożliwienie zapoznania się z warunkami służby oraz specyfiką powiatu nakielskiego jak również walorami krajoznawczymi doliny nadnoteckiej.
Dyskusję prowadzono po każdym omówionym pkt. programu. Protokolantem kol. Urszula Musolf.
Dokumentację fotograficzną sporządził kol. Andrzej Zmitrowicz.
Po zakończeniu Posiedzenia odbyła się wycieczka statkiem po Noteci.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Włodzimierz Marasz