«

»

lip 29 2019

Spotkanie z Komendantem Wojewódzkim

Dnia 24 lipca 2019 r Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Janusz Halak przyjął Prezesa ZG ZEiRP RP Zygmunta Politowskiego, Prezesa K-P Zarządu Wojewódzkiego Włodzimierza Marasz oraz V-ce Prezesa ZW Tadeusza Milewskiego. Spotkanie było okazją do omówienia spraw naszego Stowarzyszenia.
Prezes ZG przedstawił zmiany w władzach Związku oraz zmiany związane z nowym statutem przyjętym na ostatnim VII KZD a szczególnie z uzyskiwaniem osobowości prawnej przez Zarząd Wojewódzki. Będzie to wymagało prawnego uregulowania a następnie większej dyscypliny finansowej. Przybędzie więcej obowiązków dla ZW i większego zaangażowania poszczególnych funkcyjnych oraz odpowiedzialności.
Prezes ZW poinformował o wynikach obrad ostatniego WZD w Bydgoszczy. Przedstawił skład ZW oraz Prezydium. Zwrócił się z prośbą delegatów – zwiększenie stawki w wnioskach o przyznanie świadczenia socjalnego dla Kół. Podziękował za udzieloną pomoc transportową delegatom z całego województwa. Złożył podziękowania za zapewnienie transportu dla kujawsko-pomorskich delegatów na VII Zjazd Krajowy w Agustowie. Z naszego transportu skorzystali także delegaci z woj. warmińsko-mazurskiego, dzięki czemu była okazja do spotkania się delegacji w KW PSP w Olsztynie i wymianie doświadczeń.
Komendanta Wojewódzkiego zapoznano z najbliższymi planami w województwie, tj. o najbliższym posiedzeniu ZW, które się odbędzie w KP PSP w Sępólnie Krajeńskim. Komendant Wojewódzki podziękował za przybycie oraz zapewnił o pomocy ze strony Komendy Wojewódzkiej na jaką Związek może liczyć.

W. Marasz