«

»

mar 10 2017

Zmiany w dofinansowaniu wycieczek ZW

Na ostatnim posiedzeniu Komisja Socjalna przyjęła nowy plan podziału środków funduszu socjalnego, w którym zwiększono dofinansowanie wycieczki organizowanej przez Zarząd Wojewódzki z 30 zł do 50 zł. Zgodnie z uchwałą przyjętą na 4 posiedzeniu ZW w Żninie, zwróciliśmy się z wnioskiem do Komendanta Wojewódzkiego, który nasze propozycje uwzględnił.

Prezes
W. Marasz