«

»

lip 10 2021

Sprawozdanie z Plenarnego Posiedzenia ZOW – Szubin 30.07.2021r.

Dnia 30 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 w sali szkoleniowej jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie odbyło się Wyjazdowe Plenarne Posiedzenie Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP. Gospodarzem Posiedzenia był V-ce Prezes OW Tadeusz Milewski.
1. Posiedzenie otworzył Prezes Włodzimierz Marasz witając koleżanki i kolegów po 1,5 rocznej przerwie spowodowanej epidemią. Przywitał przybyłych Gości; -st. bryg. Jacka Kaczmarka Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego,
– mł. bryg. Ewę Raciniewską Przewodniczącą Komisji Socjalnej KW,
– mł. bryg. Piotra Choleżyńskiego Z-cę KP PSP w Nakle nad Notecią,
– bryg. Mariusza Mantycha Dowódcę JRG w Szubinie.
Serdecznie przywitał Burmistrza miasta Szubina Mariusza Piotrkowskiego.
2. Z-ca Komendanta Powiatowego z Nakła nad Notecią w imieniu Komendanta Powiatowego przywitał wszystkich przybyłych i życzył owocnych obrad. W skrócie przedstawił charakterystykę powiatu.
3. Prezes Oddziału Wojewódzkiego przedstawił działania, jakie były podejmowane od ostatniego Plenarnego Posiedzenia. Zostały przeprowadzone posiedzenia zdalne związane z:
a) rejestracją OW w Sądzie,
b) zmianą Skarbników OW,
c) zmianą banków i rachunków bankowych.
Obowiązki te spełniliśmy dzięki zaangażowaniu wszystkich funkcyjnych Prezydium. Serdecznie dziękuję, a w szczególności:
a) V-ce Prezesowi OW Tadeuszowi Milewskiemu,
b) Sekretarzowi OW Markowi Węglerskiemu,
c) Skarbnikowi OW Piotrowi Warmińskiemu
Dużym zaangażowaniem w przeprowadzenie zmian wykazał się Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński. Na bieżąco uczestniczyliśmy w posiedzeniach Komisji Socjalnej KW. Na nasze wnioski Komendant Wojewódzki dokonał w Podziale FS kilku zmian korzystnych dla emerytów i ich rodzin. O wszystkich działaniach i zmianach były informacje na naszej „stronce” która jest naszą pocztą, zródłem informacji, do której przeglądania zapraszam oraz proszę o przekazywania informacji z Kół. Jeżeli Prezes Koła ma trudności z pocztą elektroniczną, to proszę zwrócić się o pomoc do Komendy M/P PSP a na pewno taką uzyska. Oby dzisiejsze spotkanie było nowym otwarciem naszej działalności po epidemii.
4. W posiedzeniach Prezydium oraz ZOW uczestniczył nasz Członek Zarządu Głównego Sławomir Stefański. Wspólnie uczestniczyliśmy w 2 zdalnych Posiedzeniach ZG. W 2019 r ZG wydrukował nowy Statut, który otrzymały wszystkie Koła.
5. Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński poinformował o pracy WKR, która w 2021 r przeprowadziła zdalną kontrolę ZOW za 2020 r. Zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2020 r i podjęła uchwałę nr 3/2021. Przewodniczący zwraca się z prośbą o terminowe przekazywanie składek członkowskich na konto ZOW najpozniej do 31 grudnia każdego roku.
6. Przewodnicząca Komisji Socjalnej mł. bryg. Ewa Raciniewska omówiła plan funduszu socjalnego na 2021 rok. Poinformowała o działalności Komisji w okresie epidemii. Wnioski, które wpłynęły do KW były rozpatrywane na bieżąco.
7. Burmistrz Szubina, jednego z najstarszych miasteczek Pałuk, w niezwykle ciekawy sposób przedstawił miasto jego historię, gospodarkę, lasy i drogę ekspresową, międzynarodową trasę ”5” która dużo zmieniła w życiu miasta. Mówił o najciekawszych mieszkańcach wśród których są także emeryci pożarnictwa. Zasłużeni dla Miasta otrzymują medal Sędziwoja Pałuki. Wśród nich są: Tadeusz Milewski – V-ce Prezes ZOW oraz obecni emeryci pożarnictwa Franciszek Sobiechowski i Marek Gajewski. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z PSP oraz OSP.
8. Temat jaki omówił Sekretarz ZOW Marek Węglerski to sprawozdania Kół za 2019 i 2020 r. Za 2019 sporządził zestawienie, które przesłał do wszystkich Prezesów Kół. Wprowadził w kontaktach z Kołami pocztę elektroniczną do czego przyczyniła się także konieczność działalności zdalnej.
9. Skarbnik Piotr Warmiński podziękował członkom ZOW za wybór na funkcję Skarbnika, za obdarzenie go zaufaniem. W skrócie przedstawił opłacalność składek. 6 Kół zalega ze składkami do których zwrócił się o uzupełnienie wpłat. Składki do Zarządu Głównego zostały opłacone za 2020 oraz 2021 r.
10. Uchwałą VII/1/2020 Prezydium ZG przyznano Odznaki „Zasłużony dla ZEiRP RP” kol. Markowi Kannenberg z Koła w Grudziądzu. Wręczenia odznaki dokonał Prezes OW Włodzimierz Marasz oraz Komendant Wojewódzki st. bryg. Jacek Kaczmarek. Uchwałą nr VII/3/2020 Prezydium ZG przyznano Odznakę „Zasłużony dla ZEiRP RP” kol.Bałka Edmund z Koła w Szubinie. Z uwagi na wiek odznaczonego – 100 lat, wręczenia dokonano w domu odznaczonego.
11. Komendant Wojewódzki podziękował za zaproszenie i zapoznał z inwestycjami jakie są aktualnie prowadzone w województwie oraz nowej działalności PSP oraz OSP w okresie pandemii. Podziękował Prezesom Kół i OW za pracę na rzecz emerytów i ich rodzin. Zapewnił o sympatii do emerytów oraz pomocy dla działalności Związku. Prezes OW podziękował Komendantowi za pomoc bez której działalność Stowarzyszenia byłaby bardzo trudna.
12. Dyskusja – głos zabrał były Skarbnik Ryszard Gumowski, który podziękował Prezesom Kół za długoletnią współpracę.

Na tym Posiedzenie zakończono.

Zdjęcia: Tadeusz Banach

Sporządził: Włodzimierz Marasz