«

»

kwi 11 2022

Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego

W dniach 7 – 9 kwietnia  2022 r. w Centralnej Szkole Aspirantów w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Z naszego województwa w posiedzeniu uczestniczyli: Tadeusz Milewski – W-ce Prezes Oddziału Wojewódzkiego, Janusz Kopczyński – W-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Sławomir Stefański- członek Zarządu Głównego . Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Głównego – Zygmunt Politowski. Pierwszego dnia uczestniczyliśmy w Mszy Świętej w intencji strażaków emerytów i rencistów Państwowej Straży Pożarnej, celebrowanej przez kapelana strażackiego w kaplicy Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.  Drugiego dnia przywitał nas Śląski Komendant Wojewódzki oraz Komendant Szkoły Aspirantów. Więcej informacji na Posiedzeniu OW w Świeciu.

Sławomir Stefański