«

»

gru 05 2014

Spotkanie opłatkowe w Grudziądzu

Zarząd Koła ZEiRP RP przy Komendzie Miejskiej PSP w Grudziądzu organizuje uroczyste spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek dnia 15 grudnia 2014 roku o godzinie 11.00 w świetlicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 PSP w Grudziądzu przy ul. Strażackiej.

Prezes Koła
Gerard Mroczyński