«

»

sty 18 2023

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Kole przy KP PSP w Chełmnie, przywitanie  2023 roku

W dniu 13 stycznia emeryci  w Chełmnie spotkali się na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym swojego Koła. Obecny na zebraniu był  Prezes Oddziału Wojewódzkiego kol. Włodzimierz Marasz oraz Z-ca D-cy JRG PSP w Chełmnie asp. Marcin Ziółkowski. Po przedstawieniu sprawozdań Zarząd Koła uzyskał absolutorium za rok sprawozdawczy i kadencję. Po wyborach na nową kadencję skład Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej zmienił się nieznacznie. Wybrano delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego i przedstawiciela do Zarządu Oddziału. Po kilku ciepłych słowach i życzeniach Gości przystąpiliśmy do drugiej części spotkania „Przywitanie Nowego 2023 Roku”. Na początek symboliczna lampka szampana następnie już w luźniejszej atmosferze zadowoleni z  przeżytego roku i pełni nadziei iż 2023 rok nie będzie gorszy a może nawet przyniesie więcej satysfakcji i radości biesiadowaliśmy do późnych godzin wieczornych.

Życzę wszystkim strażakom emerytom,  wszystkiego najlepszego w Nowym 2023 Roku, spełnienia marzeń i pomyślności.

Niech św. Florian ma nas w opiece.

Prezes Koła
Sławomir Stefański