«

»

lis 29 2019

Zebranie Delegatów – członków ZW – 4 grudnia 2019r.

Niezależnie od pracy Komisji Socjalnej, w tym samym dniu, tj. środa 4 grudnia 2019 r proszeni są wszyscy członkowie Zarządu Wojewódzkiego celem zatwierdzenia wniosku o rejestrację naszego Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Prezydium ZW sporządziło wniosek zgodnie z posiadanymi dokumentami z ostatniego Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, ale musi być potwierdzony podpisami wszystkich, bez wyjątku członków Zarządu Wojewódzkiego.
W Komendzie Wojewódzkiej przy ul. Prostej z dokumentami będzie oczekiwał Sekretarz ZW kol. Marek Węglerski (telefon 604 539 227) do którego należy się zgłosić. Posiedzenie Prezydium planujemy o godzinie 13.00 ale podpisy można złożyć wcześniej.
Bardzo proszę o niezawodne przybycie.

Prezes
W. Marasz