«

»

wrz 14 2016

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam Członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Prezesów Kół na IV Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się we wtorek dnia 11 października 2016r. o godz. 10.00 w sali Komendy Powiatowej PSP w Żninie ul. Dąbrowskiego 14.
W programie: 
1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”.
2. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
3. Sprawozdanie z uroczystości dnia 07 października 2016r.  z okazji wręczenia sztandaru Zarządowi Głównemu ZEiRP RP.
4. Wystąpienie Gości.
5. Działalność socjalna – informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej przy KW PSP.
6. Działalność  Koła przy KP PSP w Żninie.
7. Omówienie książki „20 lat ZEiRP RP 1994-2014 Historia powstania i działalności”.
Dyskusja i podjęcie uchwał.
Po obradach zostaniemy zapoznani z nową siedzibą Komendy Powiatowej oraz Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Żninie oddanej do użytku podczas wojewódzkich uroczystości Dnia Strażaka 21 maja 2016 r.                  Tradycyjnie, drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę. Będzie to już 16 wycieczka, tym razem zapoznamy się z  ziemią pałucką.
Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie.   

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz