«

»

lut 17 2023

Zaproszenie na VII Zjazd OK-P ZEiRP RP

Toruń, dnia 20 lutego 2023r.

Kol. Kol.
Delegaci na VII Zjazd
Członkowie OW, KROW
Prezesi Kół

Uprzejmie zapraszam na VII Zjazd Delegatów Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP który odbędzie się w czwartek dnia 16 marca 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy ul. Glinki 86.
Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wybranie Prezydium Zjazdu w tym:
    – wybór Przewodniczącego obrad,
    – wybór Protokólanta Zjazdu,
3. Przedstawienie sprawozdań
    – Prezesa ZOW,
    – Skarbnika ZOW,
    – Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OW.
4. Dyskusja nad sprawozdaniami i wystąpienie osób zaproszonych.
5. Wybory:
    – Zarządu Oddziału Wojewódzkiego,
    – Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego.
6. Wybory delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
7. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy na lata 2023 – 2027.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

W załączeniu:
1. Lista Delegatów na VII ZDO.
2. Regulamin ZDO

Prezes Oddziału
Włodzimierz Marasz