«

»

mar 15 2019

Zaproszenie na VI Wojewódzki Zjazd

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP który odbędzie się wwtorek dnia 9 kwietnia 2019 r o godz. 10.00 w świetlicy Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy ul. Glinki 86.

Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zjazdu,
2. Wybranie Prezydium Zjazdu w tym
– wybór Przewodniczącego obrad,
– wybór protokólanta Zjazdu,
3. Przedstawienie sprawozdań
– Prezesa ZW,
– Skarbnika ZW,
– Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
4. Dyskusja nad sprawozdaniami i wystąpienie osób zaproszonych,
5. Wybory
– Zarządu Wojewódzkiego,
– Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
– delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
6. Przedstawienie i przyjęcie planu pracy na lata 2019 – 2022,
7. Wolne wnioski,
8. Zakończenie obrad.

Prezes
Kujawsko – Pomorskiego ZW
Włodzimierz Marasz

Wzór mandatu na VI Zjazd
Wzór notesu na VI Zjazd