«

»

wrz 23 2019

Zaproszenie na II Plenarne Posiedzenie VI kadencji

Kol. Kol.
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego,
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
Prezesi Kół.

Serdecznie zapraszam na II Plenarne Posiedzenie VI kadencji Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, które odbędzie się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim ul. Sienkiewicza 54
we wtorek, dnia 8 października 2019 r. o godz. 10.00.
W programie:
1. Otwarcie Posiedzenia.
2. Wręczenie odznak MSWiA oraz ZEiRPRP.
3. Wspomnienie 25 lecia Kujawsko-Pomorskiego ZW.
4. Wystąpienie st. bryg. Macieja Suchomskiego Komendanta Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim.
5. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
6. Plan działalności na VI kadencję – kol. Konrad Przybylak.
7. Sprawozdanie z VII Krajowego Zjazdu – kol. Sławomir Stefański.
8. Nowy Statut ZEiRP RP – kol. Franciszek Łęgosz.
9. Informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej.
10. Dyskusja.
Po obradach zostaniemy zapoznani z obiektami Komendy Powiatowej oraz wyposażeniem w sprzęt JRG.
W czasie drugiej części naszego spotkania, „turystycznej”, poznamy część miasta oraz obiekty zabytkowe. Dla każdego Koła przydziela się dodatkowo 1 miejsce wg. uznania kol. Prezesa. Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie. W przypadku niemożności uczestnictwa, proszę o zapewnienie zastępstwa.
Transport uzgadniać z Komendami z uwzględnieniem ew. łączenia wyjazdów z sąsiednimi Kołami.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Włodzimierz Marasz
Prezes K-P ZW ZEiRP RP