«

»

kwi 03 2017

Zaproszenie na 25 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszam Członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół na 5 Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPRP, które odbędzie się we wtorek dnia 25 kwietnia 2017 r o godz. 10.00 w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 w Bydgoszczy ul. Produkcyjna nr 5 (Fordon). Po obradach zostaniemy zapoznani ze strażnicą Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 oraz jej wyposażeniem.
Tradycyjnie, drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę. Będzie to już 17 wycieczka. Dodatkowo dla każdego Koła przydziela się 1 zaproszenie dla działacza wg uznania Prezesa. Proszę o wcześniejsze wnioskowanie do KP o transport. Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie.

Prezes W. Marasz