«

»

wrz 20 2018

Zaproszenie

Serdecznie zapraszam Członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesów Kół na 8-me Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się w poniedziałek dnia 15 pazdziernika 2018 r o godz. 10.00 w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Łubiance ul. Toruńska 72.
W programie:
1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz „Zasłużony dla ZEiRP RP”.
2. Wystąpienie st. bryg. Adama Dominikowskiego Naczelnika Ośrodka.
3. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
4. Uzupełnienie składu Prezydium ZW.
5. Informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej przy KW PSP.
6. Przedstawienie wyników kontroli Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały nr 2/2018 w sprawie terminarza wyborczego i ilości delegatów na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów w 2019 r.
8. Opłacalność składek – informacja Skarbnika ZW.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał.
Po obradach zostaniemy zapoznani z obiektami Ośrodka Szkolenia oraz wyposażeniem w sprzęt. Tradycyjnie drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę. Będzie to już 19 wojewódzka, integrująca nasze emeryckie środowisko wycieczka. Dla każdego Koła przydziela się dodatkowo 1 miejsce wg uznania Prezesa. Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie. W przypadku niemożności uczestnictwa, proszę o zapewnienie zastępstwa w celu pełnego wykorzystania przydzielonych miejsc.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz