«

»

mar 22 2018

Zaproszenie

Kol. Kol.
Członkowie Zarządu Wojewódzkiego,
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej,
Prezesi Kół.

Serdecznie zapraszam na VII-me Plenarne Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, które odbędzie się
w czwartek dnia 19 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
w Komendzie Powiatowej PSP w Rypinie ul. Strażacka 4.
W programie:
1. Wręczenie odznak „Zasłużony dla ZEiRP RP”.
2. Wystąpienie mł. bryg. Roberta Wiśniewskiego Komendanta Powiatowego PSP w Rypinie.
3. Informacja Prezesa ZW o działaniach od ostatniego Posiedzenia.
4. Przebieg Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów 14.12.2017 – członek GKR Janusz Kopczyński.
5. Komisja Socjalna – plan podziału na 2018 r. Informacja Przewodniczącej Komisji Socjalnej przy KW PSP.
6. Działalność Koła przy KP PSP w Rypinie – kol. Jędrzej Zimnicki Prezes Koła.
7. Przygotowania do VI Zjazdu K-P ZW wiosną 2019 r, zebrania sprawozdawczo-wyborcze w Kołach 2018/2019 – Sekretarz ZW.
8. Opłacalność składek – informacja Skarbnika ZW.
9. Dyskusja i podjęcie uchwał.
Po obradach zostaniemy zapoznani z obiektami Komendy Powiatowej oraz Jednostką Ratowniczo – Gaśniczą i jej wyposażeniem.
Tradycyjnie drugą część naszego spotkania przeznaczamy na turystykę. Będzie to już 19 wojewódzka, integrująca nasze emeryckie środowisko wycieczka.
Dla każdego Koła przydziela się dodatkowo 1 miejsce wg uznania Prezesa.
Bardzo proszę o niezawodny udział i punktualne przybycie. W przypadku niemożności uczestnictwa, proszę o zapewnienie zastępstwa, pełne wykorzystanie przydzielonych miejsc.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz
508 956 241