«

»

gru 14 2018

VI Wojewódzki Zjazd Delegatów – 9 kwietnia 2019 r.

Na posiedzeniu Prezydium ZW dnia 7 grudnia 2018r. przyjęto termin i miejsce VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów. Zjazd odbędzie się we wtorek, dnia 9 kwietnia 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Odbyło się również spotkanie z Komendantem Szkoły podczas którego omówiono przebieg oraz zabezpieczenie logistyczne Zjazdu.

Prezes Włodzimierz Marasz