«

»

lip 07 2017

Uroczyste posiedzenie Prezydium ZW

Dnia 12 czerwca 2017r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium K-P ZW.
Przed posiedzeniem spotkano się z Komendantem Wojewódzkim nadbryg. Januszem Halakiem na którym przedstawiciele ZW ZEiRP RP (Włodzimierz Marasz, Ewa Gołumska, Ryszard Gumowski, Gerard Mroczyński, Krystyna Szczęsna, Lech Pawłowski, Ireneusz Kędziorski) złożyli gratulacje w związku z awansem i nominacją na stopień nadbrygadiera PSP, wręczając kwiaty oraz życząc dużo zdrowia i osiągnięć. Przy kawie i słodyczach była okazja do porozmawiania o bieżących sprawach Kujawsko-Pomorskiego ZW.
Zaplanowanym tematem posiedzenia było ustalenie terminu i miejsca 6-tego Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego. Prezydium przyjęło zaproszenie kol. Sławomira Stefańskiego z Koła przy KP PSP w Chełmnie do przeprowadzenia 6-tego Posiedzenia w Chełmnie. Termin posiedzenia – czwartek 21 września 2017 r.

Prezes
Włodzimierz Marasz