«

»

lut 11 2022

Uroczyste Posiedzenie Prezydium ZOW

Dnia 9 grudnia 2021 r. po Posiedzeniu Komisji Socjalnej   odbyło się uroczyste Posiedzenie Prezydium ZOW z udziałem  Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Jacka Kaczmarka oraz Przewodniczącej Komisji Socjalnej mł. bryg. Ewy Raciniewskiej.
Prezes OW Włodzimierz Marasz podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za udzieloną pomoc, szczególnie transportową przy organizacji Wyjazdowego Posiedzenia Oddziału Wojewódzkiego oraz wyjazdu delegacji naszego województwa na Posiedzenie Zarządu Głównego.   Komendant Wojewódzki złożył podziękowania dla działaczy Związku za pracę na rzecz emerytów i rencistów oraz ich rodzin. Pogratulował  Komisji Socjalnej  niezawodności i sprawności w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych w trudnym okresie panującej epidemii. Rozmawiano o zmianach w „Planie podziału na 2022 r” jakie należałoby wprowadzić od nowego roku. 
W czasie Posiedzenia podjęto decyzję o organizacji następnego Wyjazdowego Posiedzenia OW dnia 26 kwietnia 2022 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Świeciu.

W. Marasz