«

»

kwi 06 2020

Trzecie (3) posiedzenie VI kadencji

Każdego roku w miesiącu kwietniu Zarząd Wojewódzki organizował wyjazdowe posiedzenia plenarne. W tym roku było również planowane w miesiącu kwietniu trzecie (3) posiedzenie VI kadencji w JRG w Szubinie. Niestety, z uwagi na epidemię nie odbędzie się, musimy nasze spotkanie przełożyć i trudno na razie przewidzieć chociażby przybliżony termin.
Aktualnie najważniejszym zadaniem jest troska o zdrowie i wzajemne interesowanie się sytuacją naszych koleżanek i kolegów, członków ich rodzin oraz udzielanie im pomocy i wsparcia.

Z emeryckim pozdrowieniem
Prezes Włodzimierz Marasz