«

»

kwi 13 2015

Sprawozdanie z V Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów

Dnia 25 marca 2015 r w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów, w 15 letniej historii Kujawsko- Pomorskiego ZEiRP RP. Zjazd odbywał się w świetlicy udekorowanej akcentami Stowarzyszenia – baner K-P ZW oraz na rzutniku logo Zjazdu zaprojektowane i prezentowane przez kol. Marka Kozickiego razem z materiałami zjazdowymi oraz zdjęciami z posiedzeń i wycieczek organizowanych przez ZW. Wszystkich uczestników obdarowano okolicznościowymi notesami.
Otwarcia dokonał Prezes ustępującego Zarządu Włodzimierz Marasz.
Gośćmi Zjazdu byli:

1. kol. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego ZEiRP RP,
2. st. bryg. Tomasz Leszczyński – Kujawsko -Pomorski KW PSP.
3. ksiądz bryg. Zenon Rutkowski – Kapelan Strażaków,
4. bryg. Janusz Halak – Naczelnik Kadr, Przewodniczący Komisji Socjalnej.

W IV kadencji zmarło 58 emerytów i rencistów. Pamięć ich uczczono chwilą ciszy.
Odznakami „Zasłużony dla ZEiRP RP”, które wręczył Prezes ZG Albin Piątkowski, w asyście Prezesa ZW i Komendanta Wojewódzkiego uhonorowano:

– księdza bryg. Zenona Rutkowskiego,
– kol. Marka Kozickiego.

Wyżej wymienionym wręczono również medale 20 lecia Związku oraz komplet pamiątek z obchodów 20 lecia Związku w Częstochowie. Z okazji 70 urodzin członkowi K-P ZW kol. Ryszardowi Gumowskiemu złożono życzenia oraz wręczono list od Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa ZW.
Na Sekretarz Zjazdu delegaci wybrali Ewę Gołumską a na Przewodniczącego Andrzeja Zwierzyńskiego. Sprawozdanie z działalności Kujawsko-Pomorskiego ZW za lata 2011-2015 przedstawił Prezes ustępującego ZW Włodzimierz Marasz. Swoje funkcjonowanie ZW opiera na Komendzie Wojewódzkiej z której otrzymujemy pomoc w zakresie obsługi administracyjnej. Prezes podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu za życzliwość i zrozumienie naszych potrzeb oraz zwrócił się z prośbą o odświeżenie i unowocześnienie biura ZW oraz zwiększenie o 3 osoby – emerytów w Komisji Socjalnej. W IV kadencji utworzono konto w banku oraz rozwinięto stronę internetową. Odbyło się 8 plenarnych posiedzeń – wszystkie wyjazdowe, 8 wycieczek wojewódzkich integrujących środowisko emeryckie, dwie wycieczki krajowe oraz dwa spotkania pokoleniowe.
Aktualnie działa 18 Kół przy KW, KM, KP, JRG. Najliczniejsze Koła to:

1. Koło przy KM w Grudziądzu – 71 członków,
2. Koło przy KM w Włocławku – 57 członków,
3. Koło przy KP w Brodnicy – 42 członków,
4. Koło przy KP w Wąbrzeźnie – 39 członków.

Dużym wyzwaniem dla nowego ZW będzie zorganizowanie Kół przy KP w następujących powiatach: Aleksandrów,  Mogilno, Radziejów, Świecie.
Kończąc złożył podziękowanie wszystkim członkom ZW, WKR oraz Prezesom Kół, prosząc o dalszą działalność w następnej kadencji.
Sprawozdanie z działalności finansowej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2014 przedstawił Ryszard Gumowski. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Janusz Kopczyński, który na koniec wystąpienia postawił wniosek o udzielenie Absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.
W dyskusji Prezes Zarządu Głównego Albin Piątkowski złożył podziękowanie członkom ZW oraz WKR za działalność w latach 2011-2015. Życzył w następnej kadencji wzrostu ilości członków i powołania Kół w wszystkich powiatach.
Komendant Wojewódzki st. bryg. Tomasz Leszczyński podziękował szczególnie za pracę w Komisji Socjalnej na rzecz emeryckich rodzin. Wręczył oficjalne podziękowanie na ręce Prezesa ZW. Życzył dalszych sukcesów oraz zapewnił o pomocy nie tylko z Jego strony ale również pracowników KW. Ustosunkowując się do prośby Prezesa ZW zgodził się na zwiększenie składu Komisji Socjalnej o trzech nowych członków – emerytów. Jeżeli chodzi o biuro, to poinformował, że z chwilą rozbudowy budynku KW przeznaczy oddzielne pomieszczenie na potrzeby ZW. Kapelan ksiądz bryg. Zenon Rutkowski gratulował pracy na rzecz emerytów i ich rodzin oraz zachęcał do dalszej jej rozwijania. Zapraszał do udziału w pielgrzymce na Jasną Górę. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, złożył wszystkim życzenia.
Naczelnik Kadr KW bryg. Janusz Halak uzupełnił sprawozdania ZW o informacje z działalności Komisji Socjalnej. Przedstawił wysokość środków finansowych oraz wzrost ilości wniosków składanych przez Koła.
Kol. Marek Kozicki prowadzący naszą stronę internetową, zapowiedział nową odsłonę oraz zaprezentował ją wszystkim uczestnikom zachęcając do wspólnego jej wzbogacania.
Odbyło się I plenarne Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego, na którym z przedstawicieli wszystkich Kół działających w województwie dokonano wyboru Zarządu oraz Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Po ukonstytuowaniu się, Prezes ZW Włodzimierz Marasz oraz Przewodniczący WKR Janusz Kopczyński przedstawili delegatom i gościom nowe składy osobowe. Dokonano też wyboru delegatów na Zjazd Krajowy.
W wolnych wnioskach mł. bryg. Jarosław Koprowski Przewodniczący ZW ZZ Florian pogratulował działalności na rzecz emerytów i wręczył statuetkę św. Floriana z dedykacją.
Komendant Szkoły st. bryg. Marek Miś zapewnił uczestnikom doskonałe warunki do przeprowadzenia obrad i przyjemnego pobytu. Nad logistycznym zabezpieczeniem Zjazdy czuwał mł. bryg. Mariusz Czapla Kwatermistrz Szkoły Podoficerskiej, któremu złożono serdeczne podziękowania.
Po zakończeniu obrad odbyła się kolejna już XII wycieczka integrująca środowisko emeryckie województwa. Tym razem przy wsparciu Prezesa Miejskiego Koła Tadeusza Banacha udaliśmy się szkolnym autokarem do Portu Lotniczego Bydgoszcz SA pod patronatem Ignacego Józefa Paderewskiego, gdzie Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej kol. Waldemar Cholerzyński zapoznał z wyposażeniem, stanem załogi i procedurami ratowniczymi. Z samochodem gaśniczym będącym na wyposażeniu Jednostki zapoznał kol. Potrepko członek LSRG. Szczególnych „atrakcji” przysporzyło przejście przez bramkę bezpieczeństwa.
Bardzo pracowity dzień zakończono w szkolnej stołówce.
Fotograficznie udokumentował Tadeusz Banach.

Opracował WA Marasz