«

»

paź 19 2017

Sprawozdanie z 6-tego Posiedzenia V kadencji Kujawsko-Pomorskiego ZW ZEiRP RP KP PSP w Chełmnie 21 września 2017 roku

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Karola Utraty oraz Prezesa Koła przy Komendzie Powiatowej kol. Sławomira Stefańskiego, 6-te wyjazdowe Posiedzenie ZW odbyło się w pięknej sali sztabowej Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie. Posiedzenie otworzył Prezes Włodzimierz Marasz witając przybyłych gości: 1. st. kpt. Jacka Kaczmarka – Z-cę Komendanta Wojewódzkiego PSP,
2. st. bryg. Karola Utratę – Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie,
3. st. kpt. Ewę Raciniewską – Naczelnika Wydziału Kadr KW,
4. mł. Kpt. Violettę Pagę – Z-ca Naczelnika Kadr.
W Posiedzeniu uczestniczył były Komendant Powiatowy – Bogdan Utrata. Minutą ciszy uczczono pamięć gen. brygadiera Feliksa Deli – twórcy obrony cywilnej oraz ochrony przeciwpożarowej. Jego pogrzeb odbył się w Krakowie dnia 21 lipca 2017 r.
Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Jacek Kaczmarek w asyście Prezesa ZW dokonał wręczenia odznak „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” przyznanych na wniosek ZW:
1. srebrna – Gerard Mroczyński Prezes Koła przy KM PSP w Grudziądzu, członek Prezydium K-P ZW, członek Komisji Sojalnej przy KW PSP,
2. brązowa – Stanisław Szyjkowski Prezes Koła przy KP PSP w Golubiu Dobrzyniu. członek K-P ZW.
Na wniosek ZW, 27 maja 2017 podczas obchodów powiatowych Dnia Strażaka Prezes Koła przy KP PSP w Wąbrzeźnie kol. Janusz Kopczyński otrzymał srebrną odznakę.
Prezes ZW w asyście Z-cy KW dokonał wręczenia odznak honorowych „Zasłużony dla ZEiRP RP”:
1. Małgorzata Brzozowska – V-ce Prezes Koła przy KM w Grudziądzu,
2. Czesława Pacan – długoletnia opiekunka Koła z ramienia KM w Grudziądzu.
Komendant Powiatowy PSP w Chełmnie st. bryg. Karol Utrata przywitał wszystkich przybyłych na Posiedzenie życząc miłego dnia w Chełmnie. Pokrótce przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej w powiecie.
Realizując program Posiedzenia, Prezes ZW omówił sytuację w Związku od ostatniego Posiedzenia.
W swoim wystąpieniu Z-ca Komendanta Wojewódzkiego pogratulował społecznego zaangażowania działaczy naszego Związku. Życzył sukcesów i zadowolenia z działalności.
Przewodnicząca Komisji Socjalnej – st. kpt. Ewa Raciniewska omówiła stan środków funduszu socjalnego i jego podział.
V-ce Prezes ZW – kol. Andrzej Zwierzyński scharakteryzował broszurkę „ Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim – Materiały pokonferencyjne”. Materiał z Federacji przekazał wszystkim Prezesom Kół.
Skarbnik ZW kol. Ryszard Gumowski przedstawił realizację opłacalności składek przez Koła, która nie jest najlepsza. Zaapelował o regularne wpłaty na konto ZW. Sekretarz ZW kol. Ewa Gołumska zaproponowała na 2018 rok wycieczkę do Włoch. Omówiła i przekazała Prezesom Kół ofertę, która znajduje się na stronie ZW.
Prezes Koła przy KP PSP w Chełmnie – kol. Sławomir Stefański omówił działalność oraz najciekawsze osiągnięcia Koła. Na 63 emerytów na terenie powiatu, do Koła należy 37. W skład Zarządu Koła ponadto wchodzą: Edward Beska – V-ce Prezes,
Dariusz Domżalski – Sekretarz,
Jerzy Jurczenia – Skarbnik,
Kazimierz Langowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Andrzej Rogoziński V-ce Prezes Koła przy KP PSP w Rypinie, w mieniu członków Koła oraz Komendanta Powiatowego mł. bryg. Roberta Wiśniewskiego zaprosił do przeprowadzenia następnego Posiedzenia w Rypinie. Uczestnicy Posiedzenia zaproszenie przyjęli oklaskami.
Na zakończenie Prezes ZW podziękował Komendantowi Powiatowemu za gościnę i wręczył książkę „20 lat ZEiRPRP 1994-2014” oraz medal XX lecia. Nie jest to pierwsze zaproszenie obecnego Komendanta Powiatowego i Prezesa Koła. Wcześniej odbyło się 7. Posiedzenie IV kadencji.
Protokołowała Ewa Gołumska.
Zdjęcia: Sławomir Stefański, Piotr Bartoszak, Janusz Czepek.

Opracował: Włodzimierz Marasz