«

»

sty 09 2021

Sprawozdania roczne z działalności Koła za 2020 r. (do 28 lutego)

Zwracam się z prośbą do Kol. Prezesów o sporządzenie sprawozdania z działalności Koła za 2020 r. na obowiązującym druku i przesłania najlepiej e-mailem na adres Sekretarza OW Kol. Marka Węglerskiego – marro64@wp.pl Można również sporządzić w formie papierowej, wówczas przesłać do Kol. Ewy Gołumskiej w KW PSP. Sprawozdanie proszę przesłać w terminie do końca lutego 2021 r. Informuję, że składki członkowskie do OW wpłaciło 12 Kół, natomiast zalega z składkami 6 Kół. Zarząd Wojewódzki składki za 2020 r wpłacił do ZG w 100%.

Prezes
Włodzimierz Marasz