«

»

maj 11 2016

Spotkanie z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim bryg. Januszem Halakiem

Dnia 27 kwietnia 2016r. odbyło się posiedzenie Prezydium K-P ZW. Członkowie Prezydium zostali przyjęci przez nowego Komendanta Wojewódzkiego bryg. Janusza Halaka. Z okazji powołania przez Ministra Spraw Wewnętrznych na stanowisko Kujawsko-Pomorskiego KW PSP w imieniu wszystkich emerytów i rencistów złożyliśmy gratulacje i życzenia wręczając bukiet kwiatów. Bryg. Janusz Halak jako przewodniczący Komisji Socjalnej i uczestnik wielu posiedzeń ZW zna środowisko emeryckie i naszą Związkową pracę społeczną na rzecz emerytów i ich rodzin. Tym niemniej przy kawie i torcie przedstawiliśmy aktualne tematy oraz prośbę o wsparcie naszych starań dla rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Prezes K-P ZW Włodzimierz Marasz