«

»

sty 14 2023

Spotkanie Świąteczno-Noworoczne
w Kole Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP
przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim

Dnia 16 grudnia 2022 r. w Sali Bankietowej ,,KRAJNA” przy ul. Chojnickiej 19 w Sępólnie Krajeńskim odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla członków Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KP PSP w Sępólnie Krajeńskim. W spotkaniu oprócz strażaków emerytów uczestniczyli członkowie ich rodzin oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski i Dowódca JRG st. kpt. mgr inż. Robert Liss.
Spotkanie otworzył Prezes Koła kol. Piotr Warmiński, który powitał gości i emerytów oraz goszczącego na naszej wigilii Prezesa Kujawsko – Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP Włodzimierza Marasza składając wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne. W imieniu własnym oraz strażaków zawodowych życzenia świąteczne przekazał Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Maciej Suchomski. Następnie odśpiewaliśmy jedną ze znanych kolęd i połamaliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Miłym akcentem tego spotkania było uhonorowanie dwóch osób zasłużonych i szczególnie zaangażowanych w działalność i współpracę z ZEiRP RP. Uchwałą nr VII/12/2022 Zarządu Głównego ZEiRP RP z dnia 8 października 2022 roku postanowiono przyznać Odznaki Honorowe ,,Zasłużony dla ZEiRP RP” st. bryg. Maciejowi Suchomskiemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Sępólnie Krajeńskim i kol. Januszowi Metzmacher członkowi naszego Koła. Wręczenia Odznak dokonał Prezes Oddziału Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Włodzimierz Marasz w asyście Prezesa Piotra Warmińskiego Po części oficjalnej zasiedliśmy do stołów zastawionych tradycyjnymi daniami wigilijnymi wysłuchując jednocześnie dźwięków kolęd. Całemu spotkaniu towarzyszyła miła świąteczna atmosfera mająca typowy kulturalno – integracyjny charakter, gdzie w dyskusjach wspomnieniowych oraz planach noworocznych nie był końca.