«

»

gru 20 2018

Spotkanie opłatkowe i zebranie sprawozdawczo wyborcze Koła ZEiRP RP przy KM PSP w Grudziądzu

W poniedziałek 17 grudnia 2018r. w restauracji „Leśniczówka ” odbyło się spotkanie wigilijne oraz walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP przy KM PSP w Grudziądzu. W spotkaniu udział brali zaproszeni goście, wśród nich:
– st. bryg. Sławomir Herbowski – z-ca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu,
– Włodzimierz Marasz – Prezes Kujawsko-Pomorskiego
Zarządu Wojewódzkiego Zw E i R Poż RP w Toruniu.
– bryg. Robert Gutowski – Komendant Miejski PSP w Grudziądzu,
– bryg. Dariusz Sengerski – z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Grudziądzu,
– Wojciech Zawadzki – ksiądz kapelan OSP.
– mgr Joanna Szumlińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z zespołem dzieci prowadzonym przez nauczycieli
Po przywitaniu gości i członków koła przez Prezesa G.Mroczyńskiego, wspólnie odśpiewano kolędę. Spotkanie uświetnił przedstawiając Jasełka , zespół dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 9.
Po przedstawieniu , obecni składali sobie życzenia i łamali się opłatkiem.
Następnie Prezes G.Mroczyński wraz z z-cą K-P KW PSP St.bryg Sławomirem
Herbowskim wręczyli medale „Za zasługi dla Koła Zw.E i R Poż RP.przy KM PSP w G-dzu :-Stanisław Laska – emeryt PSP.
-mł. bryg. mgr Tomasz Jeliński -Kierownik sekcji Kadr KM PSP.
Walnemu zebraniu przewodniczył K.Przybylak – ustępujący Zarząd przedstawił swoją prace za cały okres mijającej kadencji oraz sprawozdanie finansowe.
Do Zarządu wybrano: Brzozowski Jan ,Brzozowska Małgorzata, Czepek Janusz , Kannenberg Marek ,Klimaszewski Krzysztof ,Mroczyński Gerard , Pacan Czesława , Przybylak Konrad , Sławatycka Teresa .
Ustalono również , że w skład Zarządu z ramienia KM PSP w G-dzu
wejdzie Pani. Rutyna Małgorzata -st.insp. Sekcji Kadr KM PSP.
Wybrano również delegatów na VI Wojewódzki Zjazd Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Zw E i R Poż RP w Toruniu-: Brzozowski Jan ,Brudziński Adam, Czepek Janusz , Kurzyński Robert , Mroczyński Gerard , Pacan Czesława , Przybylak Konrad , SławatyckaTeresa .
Zjazd odbędzie się we wtorek, dnia 9 kwietnia 2019r. w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy.
Po części oficjalnej przystąpiono do poczęstunku wspominając czasy pełnienia służby.W czasie rozmów przypominano lata służby i dzielono się
wspomnieniami.Czas spędziliśmy w miłej rodzinnej atmosferze.
W spotkaniu uczestniczyło 70 członków Naszego Koła i osób towarzyszących.

Zdjęcia : J.Czepek , K. Traciak 
Tekst: Janusz Czepek