«

»

lis 04 2020

Prośba Skarbnika ZOW

Zarząd Główny ZEiRP RP w dniu 14 listopada 2019 r. podjął uchwałę o podwyższeniu od 2020 r. składki członkowskiej. Aktualnie składka odprowadzana przez Koła do Oddziału Wojewódzkiego wynosi 18 zł od członka. Ponadto Prezydium ZOW na Posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. podjęło uchwałę o dokonywaniu wpłat składek przez Koła do OW tylko przelewem na nowe konto w Banku Spółdzielczym w Sępólnie Krajeńskim
nr 71 8162 0003 0026 9045 2000 0010
W związku z powyższym proszę o wpłaty składek w wysokości 18 zł od członka do końca roku. W treści przelewów proszę każdorazowo wskazać nazwę Koła, za jaki rok i od jakiej ilości członków.
Uzyskanie w roku bieżącym osobowości prawnej przez Oddział Wojewódzki zobowiązuje do składania w Urzędzie Skarbowym sprawozdawczości, co tym bardziej nas dyscyplinuje.

Skarbnik
Piotr Warmiński