«

»

paź 15 2021

Posiedzenie Zarządu Głównego – Zamczysko 11-13.10.2021

Informacja z posiedzenia Zarządu Głównego

W dniach 11-13 października 2021 r. w Zamczysku (baza szkoleniowa SGSP na terenie Puszczy Kampinoskiej ) odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Z naszego województwa w posiedzeniu uczestniczyli: Włodzimierz Marasz – Prezes Oddziału Wojewódzkiego, Janusz Kopczyński – W-ce Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej, Sławomir Stefański- członek Zarządu Głównego . Posiedzenie prowadził Prezes Zarządu Głównego – Zygmunt Politowski. Na posiedzeniu ustalono że zjazd sprawozdawczo – wyborczy delegatów odbędzie się w połowie 2023 r. w trybie normalnym /wcześniej muszą odbyć się wybory na szczeblu Kół i Oddziałów Wojewódzkich/. Na zjeździe zostaną przyjęte i przegłosowane poprawki do Statutu które do końca przyszłego roku będą zbierane i analizowane przez Komisję . Obchody 30-lecia Zawiązku zostaną przyspieszone i połączone ze zjazdem. W kwestii zmian w regulaminie korzystania z funduszu socjalnego Zarząd stanął na stanowisku, iż nie będzie naciskał ani wnioskował o zmiany na poziomie Komend Wojewódzkich. Prezydium Zarządu Głównego duży nacisk kładzie na przyspieszenie procesu rejestracji Oddziałów w KRS które jeszcze tego nie dokonały. Prezydium ma nadzieję że zaległe składki z Oddziałów za zeszły rok zostaną uzupełnione po okresie stagnacji związanej z pandemią /nasz Oddział jest w grupie nie zalegających/ . Na posiedzeniu obecny był Prezes Federacji Służb Mundurowych których nasze Stowarzyszenie jest członkiem i tak zostanie, gdyż tylko w dużej grupie siła. Obecna była również Dyrektor ZER MSWiA która zachęca do korzystania ze strony internetowej ZER, infolinii oraz punktów informacyjnych w każdym województwie – u nas jest w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp. 7 / KW Policji/. Ustalono również ze następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w kwietniu 2022 r.

Pozdrawiam Sławek