«

»

cze 02 2024

Posiedzenie Zarządu Głównego w Częstochowie

Od dnia 24 – 25 maja 2024 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego ZEiRP RP.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego:
1.Tadeusz Milewski – Prezes Kujawsko-Pomorskiego ZOW.
2. Włodzimierz Marasz – członek Zarządu Głównego.
3. Janusz Czepek – członek Głównej Komisji Rewizyjnej.
Główne tematy tego pracowitego posiedzenia to:
a) ostateczna wersja naszego Statutu,
b) przygotowanie Krajowego Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, który ma przyjąć nowy Statut. Odbędzie się w KW PSP w Warszawie dnia 13 czerwca 2024 r.
c) program obchodów 30-lecia ZEiRP RP,
d) aktualizacja druków związkowych.

Włodzimierz Marasz