«

»

mar 25 2021

Plan podziału środków funduszu socjalnego na 2021 r.

Został opracowany „Plan podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów PSP oraz ich rodzin na 2021 r.” W pkt. 7 – Dopłaty do korzystania z różnych form działalności kulturalno – oświatowej, tj. dopłaty do spotkań emerytów ustalono nową stawkę 50 zł na jednego uprawnionego uczestnika.

W. Marasz