«

»

lut 12 2020

Nieodpłatny transport dla ZEiRPRP

Ukazało się Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego z 24 stycznia 2020 r., w którym Związek jest wymieniony jako organizacja mogąca korzystać z nieodpłatnego transportu ( $15 ust. 1 pkt. 2 lit. c).

W. Marasz.